083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ sáu, 7/2/2020, 07:00 (GMT+7)

Điều gì xảy ra nếu không có sự tách rời lục địa?

Sự đa dạng sinh học, phân bố môi trường sống và cảnh quan trên Trái Đất sẽ thay đổi lớn nếu các lục địa không tách rời như ngày nay.

Điều gì xảy ra nếu Toàn Lục Địa không tách rời?
 
 

Đồ họa: It's AumSum Time

Chia sẻ bài viết qua email