083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ tư, 3/4/2019, 10:50 (GMT+7)

Diễn biến vụ đột nhập đại sứ quán Triều Tiên ở Tây Ban Nha

Các thành viên nhóm CCD đột nhập và khống chế nhân viên sứ quán Triều Tiên ở Madrid rồi lấy nhiều thiết bị điện tử và tẩu thoát.

Diễn biến vụ đột nhập đại sứ quán Triều Tiên ở Tây Ban Nha
 
 

Đồ họa: Next Media

Chia sẻ bài viết qua email