083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ bảy, 22/12/2018, 10:40 (GMT+7)

Cách ngủ đứng giúp ngựa sẵn sàng chạy khi bị tấn công

Ngựa phát triển một cơ chế cho phép chúng đứng vững trong lúc ngủ để cảnh giác kẻ săn mồi.

Cách ngủ đứng giúp ngựa sẵn sàng chạy khi bị tấn công
 
 

Đồ họa: It's AumSum Time

Chia sẻ bài viết qua email