083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Chủ nhật, 30/10/2016, 09:00 (GMT+7)

Các cách chào trong tiếng Anh

'Hello' không phải cách tốt nhất để chào hỏi trong mọi hoàn cảnh. Hãy cùng xem khi gặp đối tác và khi gặp bạn bè, bạn nên dùng cách chào nào.

Các cách chào trong tiếng Anh

Thanh Tâm

Chia sẻ bài viết qua email