083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ hai, 29/7/2019, 08:00 (GMT+7)

Bẫy chết của những loài cây ăn thịt động vật

Các loài cây ăn thịt thường có rễ, hoa, lá biến đổi đặc biệt để đoạt mạng con mồi không may tới gần.

Bẫy chết của những loài cây chuyên ăn thịt động vật
 
 

Đồ họa: Kenny Coogan

Chia sẻ bài viết qua email