083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ sáu, 9/11/2018, 10:26 (GMT+7)

27 tháng vận hành đường dây đánh bạc chục nghìn tỷ

Từ 4/2015 đến 7/2017, mạng lưới đánh bạc núp bóng game bài do Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam cầm đầu đã giao dịch khoảng 10.000 tỷ đồng.

27 tháng vận hành đường dây đánh bạc chục nghìn tỷ

Tạ Lư - Bảo Hà

Chia sẻ bài viết qua email