083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ tư, 11/9/2019, 07:13 (GMT+7)

10 ôtô bán chậm nhất tháng 8

Những xe hơi bán chậm chiếm đa số là xe nhập khẩu với một vài mẫu thường xuất hiện trong những tháng trước đây.

10 ôtô bán chậm nhất tháng 8

Việt Chung - Lương Dũng

Chia sẻ bài viết qua email