Thứ tư, 28/10/2020
Thứ tư, 12/4/2017, 10:36 (GMT+7)

Hướng dẫn đổi bằng lái xe qua mạng, lấy ngay trong ngày

Trong chừng 10 phút, người dân có thể hoàn thiện các thủ tục đăng ký đổi bằng lái xe qua mạng, rồi nhận lịch hẹn đến làm thủ tục, nhận giấy phép lái xe mới trong ngày.

Hướng dẫn đổi bằng lái xe qua mạng, lấy ngay trong ngày
 
 

Tiến Thành - Bá Đô