Thứ hai, 25/5/2020
Thứ hai, 23/7/2018, 20:00 (GMT+7)

Hợp chất tạo cảm giác mát lạnh khi ăn kẹo bạc hà

Menthol có trong bạc hà kích hoạt các thụ thể cảm nhận lạnh trên bề mặt lưỡi, khiến não nghĩ rằng chúng ta đang ăn đồ ăn lạnh.