Thứ bảy, 23/9/2023
Thứ bảy, 15/5/2021, 00:00 (GMT+7)

Hôm nay Robot Trung Quốc có thể đáp xuống sao Hỏa

Nếu thành công, Trung Quốc sẽ là nước đầu tiên đưa robot hạ cánh xuống sao Hỏa ngay trong nhiệm vụ thứ nhất.

Robot Trung Quốc có thể đáp xuống sao Hỏa ngày mai
 
 

Đồ họa: Next