Thứ sáu, 30/10/2020
Thứ hai, 2/10/2017, 10:20 (GMT+7)

Hội chứng nhớ như in chuyện quá khứ

Những người mắc hội chứng hyperthymesia có khả năng nhớ những chuyện đã qua rất lâu một cách chi tiết, dễ dàng và không kiểm soát được.