Thứ sáu, 25/6/2021
Thứ bảy, 13/8/2016, 18:24 (GMT+7)

Học viện Báo chí và Tuyên truyền điểm trúng tuyển cao nhất 30,5

Ngành Quan hệ công chúng lấy điểm chuẩn 30,5 đối với thí sinh phổ thông khu vực 3, tổ hợp môn Anh - Văn - Sử và Anh - Văn - Địa, trong đó điểm tiếng Anh nhân hệ số 2.

Phương Hòa