Thứ tư, 18/5/2022
Thứ hai, 27/2/2017, 12:14 (GMT+7)

Học tập không chỉ là việc của trẻ con

Nhiều người nghĩ sau khi rời trường học, những việc liên quan đến học tập đều là của trẻ con. Nếu giữ lối suy nghĩ này, bạn sẽ biến cuộc sống thành bi kịch.