Thứ bảy, 2/12/2023
Thứ bảy, 17/6/2023, 10:00 (GMT+7)

Hoàng hậu duy nhất sử Việt cầm quân ra trận

Trong lịch sử Việt Nam, các nữ tướng, nữ vương đánh giặc như Bà Trưng, Bà Triệu không hiếm nhưng hoàng hậu cầm quân đánh giặc chỉ có một.

Trùm Sò