Thứ ba, 21/5/2024
Thứ năm, 18/4/2024, 10:30 (GMT+7)

Hổ tướng họ Trương nào thời Tam Quốc vượt mặt cả Trương Phi?

Dù được xếp vào hàng Ngũ hổ tướng của nhà Thục Hán nhưng trong thời Tam Quốc, Trương Phi vẫn phải lép về trước một người, đó là ai?

Tuy không 'nổi tiếng' như Trương Phi nhưng vị hổ tướng họ Trương này là người lợi hại nhất trong Ngũ tử lương tướng của Tào Tháo. Sự dũng mãnh và danh tiếng của Ông trong trận bảo vệ Hợp Phì cũng được La Quán Trung mô tả đậm nét, đặc biệt là uy danh của ông làm kinh động người Đông Ngô. Trẻ con ở Đông Ngô nghe nhắc tên ông ban đêm không dám khóc. Ông là ai?

Mộc Trà