Thứ năm, 2/2/2023
Thứ bảy, 19/11/2022, 18:30 (GMT+7)

Hồ nước ngọt trên miệng núi lửa duy nhất tại Việt Nam ở đâu?

Miệng núi lửa như lòng chảo tại đây được xây dựng thành hồ trữ nước ngọt để phục vụ sinh hoạt sản xuất cho người dân địa phương.

Trùm Sò