Thứ bảy, 6/6/2020
Thứ hai, 11/2/2019, 13:32 (GMT+7)

Hiệu ứng khiến ngọn lửa luôn hướng lên trên

Chuyển động của các dòng không khí nóng và lạnh xung quanh tạo nên hiệu ứng xoáy, làm ngọn lửa luôn hướng lên phía trên.