Chủ nhật, 25/10/2020
Thứ bảy, 13/7/2019, 00:00 (GMT+7)

Hiện trạng xử lý rác thải sinh hoạt ở Việt Nam

Mỗi ngày ở Việt Nam phát sinh khoảng 70.000 tấn rác thải sinh hoạt, trong đó nhiều nhất là TP HCM với gần 9.000 tấn.