Thứ bảy, 27/2/2021
Chủ nhật, 17/11/2019, 00:00 (GMT+7)

Hiện trạng xử lý nước thải ở thủ đô

Chỉ 22% nước thải được xử lý qua nhà máy, còn lại 78% xả thẳng ra sông mương, theo Công ty thoát nước Hà Nội.

Tiến Thành - Hoàng Phương - Võ Hải - Bá Đô