Thứ bảy, 18/9/2021
Thứ ba, 17/11/2020, 00:00 (GMT+7)

Hiện trạng rừng ở Việt Nam

Hiện độ che phủ rừng Việt Nam đạt gần 42%, tăng hơn 10% so với 25 năm trước, nhưng vẫn thấp hơn Lào và Campuchia.

Tất Định - Việt Chung