Thứ hai, 20/5/2024
Thứ ba, 4/9/2018, 19:00 (GMT+7)

Hệ thống thu gom rác thải nhựa ở đảo rác Thái Bình Dương

Tổ chức phi lợi nhuận Ocean Cleanup triển khai hệ thống có thể dọn sạch 90% rác thải nhựa ở đảo rác Thái Bình Dương vào năm 2040.