Thứ ba, 26/5/2020
Thứ năm, 16/11/2017, 21:00 (GMT+7)

Hệ thống giao thông tốc độ cao di chuyển bằng đệm từ

Hệ thống đệm từ sẽ giúp các phương tiện giao thông ở Denver, Colorado, Mỹ, đạt tốc độ trên 300 km/h trong 5 năm tới.