Thứ hai, 25/5/2020
Thứ năm, 29/11/2018, 14:26 (GMT+7)

Hệ thống chấm điểm công dân Trung Quốc sắp triển khai

Người có điểm uy tín cao sẽ được tiếp cận nhiều quyền lợi, trong khi điểm thấp sẽ bị giới hạn nhiều tiện ích xã hội.