Thứ hai, 20/5/2024
Thứ hai, 8/4/2024, 00:00 (GMT+7)

Hệ thống cáp treo hoạt động như thế nào?

Hệ thống cáp treo gồm các trạm, dây cáp, cột tháp và các cabin bám vào dây cáp nhờ kẹp cố định hoặc kẹp có thể tách rời.

Hệ thống cáp treo hoạt động như thế nào?
 
 

Đồ họa: 3D Living Studio