Thứ bảy, 30/5/2020
Thứ sáu, 2/2/2018, 08:00 (GMT+7)

Hậu quả nếu từ trường của Trái Đất đổi cực

Cực từ trường của Trái Đất thay đổi vị trí vài nghìn năm một lần, có thể dẫn tới trạng thái đa cực và để lọt nhiều bức xạ hơn.