Thứ bảy, 28/1/2023
Thứ sáu, 27/5/2022, 16:00 (GMT+7)

Hành trình đổi mới của Ngân hàng số MyVIB

Nhờ ứng dụng công nghệ mới và phát triển nhiều tiện ích, nền tảng Ngân hàng số MyVIB tăng trưởng 130% người dùng từ năm 2020 đến năm 2021.

Nội dung: An Nhiên
Thiết kế: Đức Trần