Thứ hai, 26/9/2022
Thứ hai, 27/7/2020, 15:26 (GMT+7)

Hành trình 'bệnh nhân 420'

Ngày 21/6, người phụ nữ 71 tuổi, đến thăm con gái ở TP HCM, ngày 8/7 về Đà Nẵng, ngày 26/7 được ghi nhận "bệnh nhân 420".

Đồ họa: Việt Chung