Thứ hai, 22/4/2024
Thứ hai, 11/10/2021, 20:00 (GMT+7)

Hành tinh siêu nóng có mưa sắt

Hành tinh khí khổng lồ WASP-76 b nóng tới mức khiến sắt bốc hơi ở phần sáng và ngưng tụ thành mưa ở phần tối.