Thứ sáu, 31/5/2024
Thứ bảy, 5/4/2014, 20:52 (GMT+7)

Hàng chục nghìn tỷ đồng cứu trợ bất động sản

Chỉ tính riêng 2 chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở và liên kết 4 nhà, vốn dự kiến dành cho lĩnh vực bất động sản, xây dựng là 80.000 tỷ đồng.