Thứ hai, 6/12/2021
Thứ bảy, 9/1/2021, 13:00 (GMT+7)

Hai tháng hỗn loạn của bầu cử tổng thống Mỹ

Nước Mỹ trải qua hai tháng tranh cãi quanh kết quả bầu cử tổng thống, với đỉnh điểm là vụ người biểu tình xông vào nhà quốc hội.

Đồ họa: Việt Chung