Thứ tư, 27/10/2021
Thứ sáu, 5/6/2020, 16:07 (GMT+7)

Hai phương án phân vùng đến năm 2030

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất hai phương án phân vùng kinh tế - xã hội trên cả nước, giai đoạn 2021-2030.