Thứ tư, 29/5/2024
Thứ bảy, 13/5/2023, 11:59 (GMT+7)

Hải Phòng 68 năm ngày giải phóng

Hải PhòngNgày 13/5/1955, quân Pháp chuẩn bị rút hết, TP Hải Phòng được giải phóng, bước vào thời kỳ mới để khôi phục kinh tế, phát triển văn hóa, xã hội.

Lê Tân - Tư liệu Bảo tàng Hải Phòng