Thứ ba, 20/10/2020
Thứ bảy, 28/9/2019, 16:26 (GMT+7)

Hai lần xây Vạn lý Trường thành

Vạn lý Trường thành được xây bởi hoàng đế Tần Thủy Hoàng vào thế kỷ 3 trước Công nguyên và xây lại vào cuối thời nhà Minh.

Hai lần xây Vạn lý Trường thành
 
 

Đồ họa: Patreon