Thứ sáu, 4/12/2020
Thứ sáu, 9/6/2017, 09:00 (GMT+7)

Hai lần thất thủ của Vạn Lý Trường Thành

Vạn Lý Trường Thành, công trình phòng vệ dài nhất của Trung Quốc, từng hai lần thất thủ dưới gót giày xâm lược của quân Mông Cổ và Mãn Châu.