Thứ bảy, 10/6/2023
Chủ nhật, 1/5/2022, 00:00 (GMT+7)

Giun đất di chuyển thế nào

Giun đất tiến về phía trước bằng cách co giãn cơ thể và sử dụng một cấu trúc giống như lông cứng để làm mỏ neo.

Giun đất di chuyển như thế nào?
 
 

Đồ họa: It's AumSum Time