Thứ năm, 9/7/2020
Thứ tư, 16/5/2018, 10:04 (GMT+7)

Giới nghiên cứu để mất dấu 900 tiểu hành tinh gần Trái Đất

Các nhà khoa học không thể theo dõi được quỹ đạo của hàng trăm tiểu hành tinh sau lần đầu tiên phát hiện.