Đăng ký

Thông tin người đăng ký:

Họ và tên

Ảnh cá nhân:

Giới tính:

Số thẻ căn cước/CMND:

Số điện thoại:

Email:

Địa chỉ:

Khu vực đăng ký

Bảng đăng ký

Kinh nghiệm và thành tích

0/300

* Vui lòng nhập đầy đủ các trường thông tin

Chủ đề vòng loại:

Trình bày quan điểm về câu nói sau của Margaret Heffernan "For good ideas and true innovation, you need human interaction, conflict, argument, debate...”

Tiêu chí chấm điểm Vòng loại Xem tại đây
Thời gian hết hạn nhận bài dự thi

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

Nhà tài trợ