Thứ năm, 30/5/2024
Thứ sáu, 29/3/2024, 00:00 (GMT+7)

Giàn khoan dầu nổi trên biển hoạt động thế nào

Giàn khoan dầu nổi gồm nhiều bộ phận như cầu phao, hệ thống nâng tải, cần cẩu, giúp khai thác dầu ở sâu dưới đáy biển.

Giàn khoan dầu nổi trên biển hoạt động như thế nào?
 
 

Đồ họa: 3D Living Studio