Vô Gian Đạo
Infernal Affairs
Movie 2002 1h 41min

Director: Andrew Lau, Alan Mak

Diễn viên: Andy Lau, Tony Chiu-Wai Leung, Anthony Chau-Sang Wong