Nghịch lý kẻ sát nhân
A Killer Paradox
TVSeries 2024

Creator: Ggomabi

Diễn viên: Choi Woo-sik, Son Suk-ku, Lee Hee-joon