Bên trong vỏ kén vàng
Inside the Yellow Cocoon Shell
Movie 2023 3h 2min

Director: Thien An Pham

Diễn viên: Le Phong Vu, Vu Ngoc Manh, Nguyen Thinh