Thứ sáu, 5/6/2020
Chủ nhật, 5/11/2017, 10:03 (GMT+7)

Giải thích về sự tồn tại 'hạt của Chúa' trong tự nhiên

Hạt Higgs, hay hạt của Chúa, cung cấp khối lượng cho hạt khác, là mảnh ghép cuối cùng trong mô hình chuẩn, giải thích hành vi của hạt siêu nhỏ.