Thứ hai, 22/7/2024
Thứ năm, 27/10/2022, 11:04 (GMT+7)

Từ 'Hồng' trong 'Con Lạc cháu Hồng' có nghĩa gì?

Nếu từ 'Lạc' chỉ Lạc Long Quân thì từ 'Hồng' trong thành ngữ 'Con Lạc cháu Hồng' có ý nghĩa gì?

Trùm Sò