Thứ hai, 11/12/2023
Chủ nhật, 25/9/2022, 11:00 (GMT+7)

Nước nào trên thế giới có ba thủ đô?

Đa số người nghĩ rằng mỗi nước chỉ có 1 thủ đô nhưng có một quốc gia sở hữu ba thủ đô, đó là nước nào?

Trùm Sò