Thứ ba, 26/9/2023
Chủ nhật, 4/6/2023, 10:30 (GMT+7)

Gia phả xuất hiện đầu tiên ở nước ta từ triều đại nào?

Gia phả (Phổ ký hay Phổ truyền) được coi như một bản sử ký của một gia đình hay một dòng họ nhưng gia phả xuất hiện từ khi nào.

Trùm Sò