Trước đó, ngày 8/4/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41 quy định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Nghị định đã gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất cho doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh chịu ảnh hưởng trực tiếp của dịch Covid-19. Thời gian gia hạn là 5 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Lãnh đạo Tổng cục Thuế cho hay, tháng cuối năm, toàn ngành sẽ theo dõi chặt chẽ, đôn đốc thu đúng, đủ, kịp thời các khoản thu đã được gia hạn theo Nghị định số 52 khi hết thời gian gia hạn, tránh việc phát sinh nợ thuế và tiền chậm nộp, làm tăng thêm khó khăn về tài chính cho doanh nghiệp.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt việc miễn, giảm tiền thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất cho doanh nghiệp và người dân theo các Nghị quyết, Nghị định của Chính phủ, Quốc hội để tháo gỡ, hỗ trợ kịp thời những khó khăn cho doanh nghiệp và người dân, hồi phục và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, từ đó góp phần tăng thu bền vững cho ngân sách nhà nước.

Để đảm bảo việc hỗ trợ đơn vị, tổ chức cá nhân Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn cho biết toàn ngành Thuế thực hiện 5 nội dung trọng tâm. Trước hết, các đơn vị cần tiếp tục rà soát, đánh giá kỹ khả năng thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là 5 địa phương còn khó khăn trong công tác thu ngân sách là Đà Nẵng, Cần Thơ, Kiên Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang.

Trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát, công tác quản lý, thu hồi nợ gặp khó khăn. Do đó, để hoàn thành chỉ tiêu thu nợ được giao, các đơn vị cần rà soát, phân tích kỹ từng khoản nợ lớn, nguyên nhân, tính chất từng khoản nợ để tham mưu Tổng cục giải pháp xử lý, thu hồi nợ hiệu quả.

Đối với công tác thanh tra, kiểm tra thuế cơ quan thuế các cấp cần khẩn trương thực hiện thanh tra đối với các doanh nghiệp còn lại theo kế hoạch thanh tra đã điều chỉnh và kế hoạch thanh kiểm tra chuyên đề.Các vụ đơn vị chức năng bám sát để hoàn thiện.về công tác xây dựng đề án, văn bản chính sách pháp luật.

Cuối cùng là đẩy mạnh triển khai đề án hóa đơn điện tử, xử lý các vướng mắc về ứng dụng, nâng cấp, khắc phục các vướng mắc và hoàn thiện ứng dụng để hỗ trợ cơ quan thuế các cấp tra cứu theo dõi, đánh giá tình hình triển khai hóa đơn điện tử theo địa bàn, đối tượng quản lý. Tiếp tục triển khai hoàn thiện dự án hạ tầng thiết bị cho hệ thống hóa đơn điện tử đảm bảo đáp ứng triển khai trên phạm vi toàn quốc.

Phong Vân