Thứ hai, 13/7/2020
Thứ sáu, 21/7/2017, 20:00 (GMT+7)

Gene đột biến giúp vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh

Cả thế giới đang đối mặt với thực trạng vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh ngày càng gia tăng do chứa gene đột biến.