Thứ ba, 31/1/2023
Thứ bảy, 14/10/2017, 00:20 (GMT+7)

Gánh nặng chi thường xuyên hơn 800 nghìn tỷ cho bộ máy

Việt Nam có gần 3 triệu công chức, viên chức, tương đương tỷ lệ 30,5 người ăn lương ngân sách trên một nghìn dân.