Thứ hai, 23/5/2022
Thứ sáu, 11/2/2022, 14:00 (GMT+7)

Galaxy S22 đọ thông số với iPhone 13

Galaxy S22 có màn hình tốt hơn, thông số camera cao hơn, trong khi iPhone 13 có nhiều lựa chọn phiên bản bộ nhớ trong.

Huy Đức - Tạ Lư