FPT.eInvoice
 
 

FPT.eInvoice

Hàng triệu hóa đơn điện tử FPT.eInvoice sẽ được xuất ra trong năm 2020 giúp doanh nghiệp tiết kiệm 90% chi phí in ấn, vận chuyển, lưu trữ và bảo quản hoá đơn.

Chia sẻ bài viết qua email